In deze onverwachte en bijzondere tijden informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot het project Het Poortgebouw. Allereerst hopen wij oprecht dat u en uw geliefden gezond zijn en deze “#stayathome” tijden doorstaan. Voor Het Poortgebouw hebben we gelukkig ook positief nieuws!
OMGEVINGSVERGUNNING ONHERROEPELIJK
In onze vorige nieuwsbrief van februari konden wij mededelen dat de omgevingsvergunning eindelijk was verleend. Inmiddels is, omdat er geen beroepschriften bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank zijn ingediend, de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Dit is een heugelijk feit waarmee de realisatie van Het Poortgebouw een stap dichterbij is gekomen.
ASBESTSANERING
Wellicht komt u weleens langs de locatie en heeft u gezien dat er druk wordt gewerkt. Op 9 maart is Vastbouw namelijk begonnen met de asbestsanering. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en naar verwachting worden ze in de loop van komende maand afgerond.
START BOUW
Vanwege de coronacrisis en de daarmee verband houdende maatregelen, is besloten de start van de bouw uit te stellen. We starten dus niet direct aansluitend aan de sanering maar hopen en verwachten rond de zomer met de bouw te kunnen starten. Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis op dat moment.
VERKOOP

Er zijn diverse appartementen verkocht, en meerdere appartementen onder optie. Heeft u interesse in de koop van een appartement bekijk via de website welke bouwnummers nog beschikbaar zijn en neem contact op met Robert Kuiper van Frisia makelaars. Hij kan u via een persoonlijk of virtueel gesprek nader over het project informeren.

VOORTGANG VAN HET PROJECT

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Hopelijk kunnen wij u in een volgende nieuwsbrief een definitieve datum voor de start van de bouw mededelen.

Op dit moment wensen wij u in elk geval een goede gezondheid toe en spreken de hoop uit dat de wereld op niet al te lange termijn mag terugkeren naar een min of meer normale samenleving.

Hartelijke groet,
Het verkoopteam van Het Poortgebouw