Wij kunnen ons goed voorstellen dat u benieuwd bent naar de voortgang van Het Poortgebouw. We nemen u op hoofdlijnen daarom graag mee door het (ontwikkelings-)proces en de planning.

Omgevingsvergunning ter inzage
Afgelopen periode is de aanvraag gedaan van de omgevings­vergunning. Alle vereiste rapporten zijn ingediend en verwerkt in het ontwerp. Deze procedure is grondig doorlopen. Ook ten aanzien van de stikstof­problematiek is er overeen­stemming bereikt. We zijn nu in de volgende fase waarbij het ontwerpbesluit voor de omgevings­vergunning ter inzage gelegd wordt door de gemeente. Een grote stap voorwaarts in het proces naar de start bouw van Het Poortgebouw! Tot half januari kan eenieder zijn of haar zienswijze indienen waarna wij deze met de gemeente zullen bespreken. De eventueel ingediende zienswijzen worden vervolgens beantwoord, waarna de vergunning verleend en gepubliceerd wordt.
Start bouw voorjaar 2020?
Met bovenstaande in het achterhoofd verwachten wij begin volgend jaar u te kunnen berichten wanneer wij starten met de bouw van Het Poortgebouw. Wij zullen ons uiterste best doen de beslissing waar mogelijk te vervroegen zodat in het voorjaar van het nieuwe jaar 2020 de officiële start bouw plaats kan vinden.
We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer informatie
Blijf nu op de hoogte van dit prachtige project!

Kijk op onze Facebookpagina en Instagram voor actueel nieuws en foto’s.
Like HET POORTGEBOUW of deel de pagina met degene die een nieuw, duurzaam en modern huis zoekt!